میزبانی بابلسر از اردوی تیم‌ملی گلبال برای مسابقات پاراآسیایی

اردوی آماده‌سازی تیم‌ ملی جوانان گلبال برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی بحرین در بابلسر برگزار شد.

 

 اردوی تیم ملی گلبال در بخش جوانان  از 9 مهرآغاز می شود و تا 16 مهر ماه  به میزبانی شهید عظیمی بابلسر برپاست.

در این اردو 7ورزشکار از سراسر کشور تمرینات خود را زیرنظربهمن دوستی والا به عنوان سرمربی ، محمدکرم کولیوند،  به عنوان مربی پشت سر خواهند گذاشت.

محمد مهدی نفیسی نسب ،علیرضا باقری،امیرحسین مرادی ،امیر حسین ریحانی لطفعلی، محمد ایوب شهپر،امیر محمد بهرامی ،مصطفی صادقی،فردین جاویدی دوست  به عنوان ورزشکار و سعید ناهیدی به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارند.