روتیتر خبر

بازگشت دومین گروه کاروان پارالمپیکی ایران از توکیو/امیرخسروانی در میان استقبال مسئولین وارد کشور شد

دومین گروه کاروان پارالمپیکی ایران به کشور بازگشت.

دومین گروه کاروان پارالمپیکی ایران به کشور بازگشت.

دومین گروه از کاروان ورزشی پارالمپیک ایران تحت عنوان سردار دل‌ها در رشته‌های دومیدانی و تیر اندازی با استقبال فدراسیون نابینایان و کم بینایان -جانبازان و معلولین و تعدادی دیگر از مسئولین ورزشی از توکیو وارد کشورشد.هاشمیه متقیان پرتابگر نیزه ایران با شکستن رکورد جهان، قهرمان پارالمپیک توکیوو اولین مدال زنان ایران در پارالمپیک، امیر خسروانی دارنده مدال طلای پرش طول پارالمپیک توکیو و رمضان بیابانی دارنده مدال نقره تیر اندازی کامپوند از مدال آوران این کاروان بودند.