روتیتر خبر

مدال خوش رنگ نقره بر گردن علی پیروج/ ششمین نشان افتخارآفرینان نابینا در توکیو

علی پیروج پرتابگر نیزه ایران در بازی های پارالمپیک توکیو مدال خوش رنگ نقره این رقابتها را به ارمغان آورد تا ششمین نشان کاروان پرافتخار نابینایان به ثبت برسد.

علی پیروج پرتابگر نیزه ایران در بازی های پارالمپیک توکیو  مدال خوش رنگ نقره این رقابتها را به ارمغان آورد تا ششمین نشان کاروان پرافتخار نابینایان به ثبت برسد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، در رقابتهای ماده پرتاب نیزه (F12-13) بازیهای پارالمپیک توکیو هفت ورزشکار از جمله علی پیروج از ایران با هم رقابت کردند.
در این رقابتها  پیروج با پرتاب 64 متر و 30 سانتیمتر به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و مدال خوش رنگ نقره را برگردن آویخت.
در این ماده پرتابگر بریتانیا با 69 متر و 52 سانتیمتر به عنوان قهرمانی رسید. ورزشکار اسپانیا هم با 61 متر و 13 سانتیمتر صاحب مدال برنز شد.
با مدال پیروج، جمع مدال های کاروان ایران در پارالمپیک توکیو به 18 مدال افزایش یافت ضمن اینکه این نشان ارزشمند نقره ششمین مدال کاروان نابینایان( ۴ مدال طلا و ۲ نقره)  در این رقابتها محسوب می شود.
نتایج پرتاب نماینده ایران در پرتاب نیزه به این ترتیب است:
پرتاب اول: 60 متر و 16 سانتیمتر
پرتاب دوم: 60 متر و 47 سانتیمتر
پرتاب سوم: 55 متر و 68 سانتیمتر
پرتاب چهارم: 59 متر و 14 سانتیمتر
پرتاب پنجم: 63 متر و 41 سانتیمتر
پرتاب ششم: 64 متر و 30 سانتیمتر