روتیتر خبر

چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی گلبال جوانان پسران در بابلسر

چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی گلبال جوانان پسران اعزامی به رقابتهای پارآسیایی بحرین از روز ۲ شهریور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز می شود.

چهارمین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی گلبال جوانان پسران اعزامی به رقابتهای پارآسیایی بحرین از روز ۲ شهریور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز می شود.
⬅️به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان، در این اردو که تا ۹ شهریور ادامه خواهد یافت نفرات زیر حضور خواهند داشت:
محمد مهدی نفیسی نسب،علیرضا باقری،امیر حسین ریحانی لطفعلی،محمد ایوب شهپر، امیر محمد بهرامی،مصطفی صادقی، فردین جاویدی دوست(ورزشکار)
⬅️محمدکرم کولیوند مربی
⬅️بهمن دوستی والا سرمربی