روتیتر خبر

استارت تیم ملی گلبال آقایان بزرگسال برای مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی

تیم ملی گلبال آقایان بزرگسال برای شرکت در مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی اولین مرحله اردوی آمادگی خود را از روز دوشنبه اول شهریور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز خواهد کرد.

 

تیم ملی گلبال آقایان بزرگسال برای شرکت در مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی اولین مرحله اردوی آمادگی خود را از روز دوشنبه اول شهریور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، در این اردو اردونشینان بشرح زیر تمرینات آماده سازی خود را تا ۹ شهریور پیگیری خواهند کرد:⬅️محمد سرنجی،مصطفی شهبازی، محمد پرنیا،حسن جعفری، مهدی عباسی، محسن عبدالملکی، محمدمهدی زارعی، محسن جلیلوند، خلیل شهریاری نسب، میلاد سوری، نعمت اله سرافراز (ورزشکار)🔰محمد ابراهیم زاده مطلق مربی🔰مهدی نباتی سرمربی