برگزاری هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر و دسته یک آقایان و یازدهمین دوره لیگ گلبال بانوان

هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر و دسته یک آقایان و یازدهمین دوره لیگ گلبال بانوان در یکی از استانهای پیشنهاد میزبانی برگزار خواهد شد .

فدراسیون نابینایان و کم بینایان در نظر دارد فدراسیون نابینایان و کم بینایان در نظر دارد هفدهمین دوره مسابقات لیگ برتر و دسته یک آقایان و همچنین یازدهمین دوره لیگ گلبال بانوان را با شرایط ذیل برگزار نماید، ⬅️لذاخواهشمند است به هیئت نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید تا ضمن مطلع نمودن باشگاه های ذینفع اقدامات
مقتضی در این خصوص را مبذول نمایند:
۱ .رعایت مفاد مربوط به آئین نامه گلبال باشگاهی سال ۱۳۹۷ که در سایت فدراسیون موجود است الزامی می باشد.
۲ .تیم ها بایستی حداکثر تا تاریخ 25 تیرماه نسبت به اعلام آمادگی از طریق هیئت اقدام نموده،
مشخصات و شماره تلفن نماینده باشگاه را ارسال نمایید.
۳ .بعد از ارسال اعلام آمادگی تیم ها، طی نشستی به صورت حضوری یا آنلاین، نحوه برگزاری مسابقات، زمان مسابقات و ارسال قراردادها و غیره..... مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
۴ .نکته مهم: انصراف از مسابقات در جلسه بلامانع است لیکن به هیچ وجه بعد از تاریخ فوق تیمی پذیرفته نخواهد شد.را با شرایط ذیل برگزار نماید، ⬅️لذا
خواهشمند است به هیئت نابینایان و کم بینایان استان مربوطه ابلاغ فرمائید تا ضمن مطلع نمودن باشگاه های ذینفع اقدامات
مقتضی در این خصوص را مبذول نمایند:
۱ .رعایت مفاد مربوط به آئین نامه گلبال باشگاهی سال ۱۳۹۷ که در سایت فدراسیون موجود است الزامی می باشد.
۲ .تیم ها بایستی حداکثر تا تاریخ 25 تیرماه نسبت به اعلام آمادگی از طریق هیئت اقدام نموده،
مشخصات و شماره تلفن نماینده باشگاه را ارسال نمایید.
۳ .بعد از ارسال اعلام آمادگی تیم ها، طی نشستی به صورت حضوری یا آنلاین، نحوه برگزاری مسابقات، زمان مسابقات
و ارسال قراردادها و غیره..... مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.
۴ .نکته مهم: انصراف از مسابقات در جلسه بلامانع است لیکن به هیچ وجه بعد از تاریخ فوق تیمی پذیرفته نخواهد شد.