برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور (آقایان- بانوان) انتخابی تیم ملی

برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی کشور (آقایان- بانوان) انتخابی تیم ملی در دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار خواهد شد.

.مسابقات شطرنج قهرمانی کشور (آقایان- بانوان)B1 :
- در این کلاس مسابقات در دو مرحله مقدماتی و فینال برگزار خواهد شد.
- مرحله مقدماتی به صورت آنلاین برگزار می گردد.
- قهرمانان و مدال آوران بازیهای جاکارتا و بازیکنان با درجه بین المللی بالای ۱۴۵۰ برای آقایان و ۱۴۰۰ برای
بانوان، از حضور در مسابقات آنلاین معاف خواهند بود.
- از مرحله آنلاین نفرات اول تا چهارم برای آقایان و اول تا ششم برای بانوان و نفرات معاف از مسابقات حداکثر
۱۰ نفر به فینال راه خواهند یافت.
- فینال به صورت دوره ای و در ۹ دوره برگزار می گردد و نفرات اول تا چهارم به اردوهای تیم ملی دعوت
خواهند شد.
۲ .مسابقات B2 و B3 آقایان:
- این مسابقات در ۲ مرحله برگزار خواهد شد
- مرحله مقدماتی به صورت آنلاین برگزار می گردد.
- مدال آوران بازیهای پاراآسیایی جاکارتا و بازیکنان با رنکینگ بالای ۱۷۰۰ از شرکت در مسابقه آنلاین معاف
خواهند بود.
- از مرحله مقدماتی حداکثر ۱۲ نفر صعود خواهند نمود و همراه بازیکنان معاف از مرحله اول حداکثر بیست نفر
مسابقات نهایی را برگزار خواهند نمود.
- فینال در ۹ دور به صورت دوره ای برگزار و نفرات اول تا ششم به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند.
- مسابقات B2 و B3 بانوان:
- مسابقات در ۲ مرحله به صورت مقدماتی و فینال برگزار می گردد.
- در مرحله مقدماتی مدال آوران بازیهای پاراآسیایی جاکارتا و بازیکنان با درجه بین المللی ۱۴۰۰ از حضور در
مسابقات مقدماتی معاف خواهند بود.
- از مرحله مقدماتی ۶ نفر بعلاوه مدال اوران معاف از دوره مقدماتی حداکثر ۱۰ نفر مسابقات فینال به صورت
دوره ای در ۹ دور برگزار و ۴ نفر اول به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.
۳ .مسابقات مقدماتی آنلاین در تاریخ ۳۰ و ۳۱ تیرماه برگزار می گردد.
 .تیم ها موظفند طبق سهمیه اعلام شده حداکثر تا تاریخ 1400/04/25اسامی ورزشکاران را به فدراسیون ارسال
نمایند، عدم ارسال به موقع دال بر انصراف از مسابقات خواهد بود.
۵ .به نفرات اول تا سوم هر گروه مدال و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.
۶ .ورزشکاران بایستی مسابقات خود را در محل هیئت و با حضور نماینده هیئت برگزار نمایند.