مشارکت نماینده فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان در جلسه کارگروه ورزش، کودک و نوجوان و مدارس

نشست مشترک فدراسیونهای ورزشی در جلسه کارگروه ورزش، کودک، نوجوان و مدارس با حضور نماینده فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار شد.

🔷به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان،دکتر فریبا محمدی، مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان که در این جلسه شرکت داشت، درخصوص این نشست گفت: باتوجه به رویکرد یونیسف  برای توسعه فعالیت بدنی بین کودکان و نوجوانان و امکان دسترسی تمام اقشار به امکانات ورزشی، اجرای برنامه مشترک بین یونیسف و وزارت ورزش و جوانان درخصوص تدوین برنامه ملی ورزش کودک و نوجوان در دستور کار قرار گرفته است و معاونت توسعه ورزش و قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، از سازمان ها و متولیان ورزش کودکان و نوجوانان با هدف اطلاع از برنامه ها و شناسایی نیازمندی های آنهاو مشارکت در تدوین این طرح دعوت به عمل آورده است.  
⬅️مقرر شد جلسه دوم این کارگروه هفته آینده با ارائه پیش نویس برنامه پیشنهادی از سوی مجری طرح، دکتر رحیم زاده، و ارائه پیشنهادات نمایندگان فدراسیون ها و سازمان های مدعو پیگیری شود.
این جلسه با حضور دکتر علی رغبتی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و نمایندگان، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، فدراسیون ورزش دانش آموزی، فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فدراسیون پیوند اعضا و بیماری های خاص،سازمان آموزش و پرورش استثنایی، فدراسیون ورزش های روستایی و عشایری و همچنین نماینده فدراسیون نابینایان و کم بینایان برگزار شد.