در محل کمیته ملی پارالمپیک منعقد شد؛ تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان کمیته ملی پارالمپیک، وزارت آموزش و پروش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی

تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان کمیته ملی پارالمپیک، وزارت آموزش و پروش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی در محل کمیته ملی پارالمپیک منعقد شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان به نقل از کمیته ملی پارالمپیک، صبح امروز و در محل کمیته ملی پارالمپیک، تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان کمیته ملی پارالمپیک، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور منعقد شد.

در مراسم انعقاد این تفاهم نامه، محمود خسروی وفا و تابع، رئیس و دبیر اجرایی کمیته ملی پارالمپیک، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، مهرزاد حمیدی، معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، سیدمحمدشروین اسبقیان، رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، حسین بابویی رئیس فدراسیون ورزش های دانش آموزی، محمدرضا مظلومی رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان و جمعی از معاونین و مسئولین ذیربط حضور داشتند.

به منظور زمینه سازی تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت به ویژه در حوزه تربیت بدنی و ورزش، فراهم آوردن موجبات رشد، اعتلای تربیت بدنی و ورزش در میان دانش آموزان با نیازهای ویژه و آشنایی دانش آموزان عادی با توانمندی های دانش آموزان با نیاز های ویژه و نیز افزایش توانایی اجتماعی در عرصه های ورزشی و فرهنگی جامعه و دست یابی به اهداف فوق، نیاز به تبادل نظر، همفکری، هماهنگی و همسویی برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی استثنایی با حوزه های مرتبط وجود داشت.

در همین راستا این تفاهم نامه به منظور استحکام روابط موجود میان کمیته ملی پارالمپیک، سازمان آموزش و پرورش استثنایی و معاونت تربیت بدنی و سلامت در جهت رسیدن به اهداف فوق منعقد شد و علاوه بر روسای کمیته ملی پارالمپیک، آموزش و پرورش استثنایی و معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، به امضای مسئولین فدراسیون های دانش آموزی، جانبازان و معلولین و نابینایان و کم بینایان نیز به عنوان همکار در این تفاهم نامه رسید.