۱۸ تیر نشست هیات رییسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان

.

چهلمین جلسه هیات رییسه فدراسیون نابینایان و کم بینایان روز دوشنبه ۱۸ تیر برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، این نشست ساعت ۱۴ و به ریاست محمدرضا مظلومی رییس فدراسیون نابینایان و کم بینایان در محل فدراسیون با حضور تمامی اعضا ء برگزار می شود