مهشید سلیمانی رییس هیات نابینایان وکم بینایان چهار محال و بختیاری شد

.

مهشید سلیمانی رییس هیات نابینایان وکم بینایان شهر کرد شد/  وی که پیش از این مدیر کل بهزیستی استان چهار محال و بختیاری را نیز عهده دار بود با کسب 13 رای به عنوان تک کاندیدا سکان هیات نابینایان و کم بینایان این استان را به مدت چهار سال عهده دار شد.