برگزاری جلسه مسئولین کمیته‌های همگانی فدراسیون‌های ورزشی

جلسه کمیته‌های همگانی فدراسیون‌ها با حضور مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و‌کم بینایان، این نشست ۲۰ خرداد ماه با حضور علیرضا کلانتری مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و نیز کارشناسان این دفتر در ساختمان شماره ۲ برگزار شد.

در این نشست روسای کمیته‌های همگانی فدراسیون‌ها به بیان برنامه‌های انجام شده در این حوزه پرداخته و راهکارهای عمومی‌سازی رشته‌های ورزشی با هدف ایجاد نشاط، ارتقاء سطح سلامتی و استعدادیابی را ارائه کردند.

در پایان نشست علیرضا کلانتری، مدیر کل دفترتوسعه همگانی به جمع بندی مطالب ارائه شده از سوی اعضای مسئولین کمیته‌های همگانی پرداخت.

گفتنی است منیژه منصوری* مسئول انجمن ورزشهای همگانی فدراسیون نابینایان و کم بینایان کشور نیز در این جلسه حضور داشت و در گفتگو با روابط عمومی فدراسیون گفت :در نشست مسئولین همگانی فدراسیون ها به سه موضوع پرداخته شد
ابتدا دوره آموزشی ارتباط موثر و بازاریابی اجتماعی با مدرس برجسته وزارت
سپس به موضوع طرح جشنواره ملی رسانه ای ورزش و مردم با سخنرانی سرکار خانم پشندی پرداخته شد
و در نهایت به موضوع روش پرکردن فرم اهم فعالیتهای ورزشهای همگانی هر فدراسیون در سال ۱۴۰۲ پرداخته شد.
منصوری افزود خروجی این جلسه
تاکید برفرهنگ سازی ورزش بین مردم با ارتباطات موثر و مشارکت در طرحهای ملی که لزوم همکاری پر انگیزه مسئولین همگانی در استانهای کشور بود می باشد.