تهران و کرمان فاتح مسابقات قهرمانی کشور گلبال دسته یک و دو بانوان

.

شانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور گلبال بانوان  در بابلسر با حضور ۱۷ تیم، هفت استان در دسته یک و ۱۰ استان در دسته دوم در حالی به کار خود پایان داد که در دسته یک تهران به عنوان قهرمانی رسید، کردستان دوم شد و خراسان رضوی در جایگاه سوم قرار گرفت.

📌در دسته دو، کرمان با اقتدار ضمن راهیابی به دسته یک در جایگاه نخست ایستاد و قهرمان شد، مازندران نیز علاوه بر راهیابی به دسته یک به مقام دوم رسید و کرمانشاه هم سوم شد.
📍بهترین خط حمله در دسته یک تیپ کردستان با ۴۵ گل زده و در دسته دو تیم های کرمان و مازندران با ۳۸ گل زده بودند.
📌خانم گل مسابقات در دسته یک، خانم سمیرا جلیلوند از تیم کردستان با ۳۳ گل زده و خانم الناز عیوضی از تیم مازندران با ۳۰ گل زده.