سیستان قهرمان مسابقات کشوری دسته سه گلبال شد

سیستان ،سمنان و گلستان به ترتیب تیم های اول تا سوم مسابقات دسته سه گلبال مردان شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان وکم بینایان ، تیم سیستان و بلوچستان با کسب 16 امتیاز صدر نشین مسابقات قهرمانی کشور گلبال مردان که دراردوگاه شهید عظیمی بابلسر از 22 تا 25 آذر انجام شد قرارگرفت.

در ادامه سمنان با 15 امتیاز دوم شد و گلستان با 13 امتیاز به عنوان سومی رسید.

همچنین تیم گلستان با 98 گل زده بهترین خط حمله نام گرفت و سمنان با 44 گل خورده بهترین خط دفاع شد.

در مجموع 468 گل در این رقابتها رد و بدل شد.

جواد جلالی هم با 52 گل آقای گل مسابقات نام گرفت.

تیم های سیستان و بلوچستان و سمنان هم به دسته 2 صعود کردند. ضمنا " کاوه عزیزی دبیر فدراسیون  و سعید ناهیدی مسئول اجرایی مسابقات به همراه طباطبایی سرپرست فنی مسابقات ومسئول کمیته داوران  در مراسم قهرمانی و کسب عناوین برتر تیمهای شرکت کننده و توزیع کاپ و مدال حضور داشتند.