گرامیداشت دهه کرامت ،

اردوی تیم ملی گلبال جوانان بانوان از ۴ تیرماه در کرمانشاه

اردوی تیم ملی گلبال جوانان بانوان جهت کسب آمادگی به منظور شرکت در مسابقات پارآسیایی بحرین از ۴ تیرماه در کرمانشاه آغاز می شود.

اردوی تیم ملی گلبال جوانان بانوان جهت کسب آمادگی به منظور شرکت در مسابقات پارآسیایی بحرین از ۴ تیرماه در کرمانشاه آغاز می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان،در این اردوی یک هفته ای که تا ۱۱ تیر ادامه خواهد یافت اردونشینان بشرح زیر شرکت خواهند کرد:سما عباس زاده از اردبیل
فاطمه عجم دشتی از اصفهان
نرگس امیری از اصفهان 
رویا بخشی از کرمانشاه ،ام البنین شریفی از خوزستان  
محدثه شمسی بوگی از فارس 
ویدا جبارزاده از فارس 
معصومه واحدپور از زنجان 
زهرا نعمتی از زنجان 
زینب بیت سیاح  از خوزستان 
راضیه حسن زاده از ارومیه  به عنوان ورزشکار و آرزو حاجیان از خوزستان به همراه ژیلا شیرزاد از مازندران  به عنوان مربی ،زهره ابراهیمی از اصفهان سرمربی