هت تریک علی پور/سومین مدال زرین طلا بر گردن غیور مردلرستانی

بهاره آبستان /امیر حسین علی پور پرتاب گر کشورمان سومین مدال طلای خود در مسابقات دو ومیدانی پارآسیایی جوانان بحرین را به ارمغان آورد.

امیر حسین علی پور پرتاب گر کشورمان سومین مدال طلای خود در مسابقات دو ومیدانی پارآسیایی جوانان بحرین را به ارمغان آورد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، علیپور که پیشتر در ماده های پرتاب وزنه و دیسک دو طلا به دست آورده بود، امروز هم در پرتاب نیزه موفق شد هت تریک کند و سومین نشان زرین را برگردن بیاویزد.