روتیتر خبر

تیم ملی گلبال بانوان بزرگسال برای مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی به اردو‌‌ می رود

تیم ملی گلبال بانوان بزرگسال برای شرکت در مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی اولین مرحله اردوی آمادگی خود را از روز ۱۱ شهریور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز خواهد کرد.

تیم ملی گلبال بانوان بزرگسال برای شرکت در مسابقات آسیا پاسیفیک کره جنوبی اولین مرحله اردوی آمادگی خود را از روز ۱۱ شهریور در اردوگاه شهید عظیمی بابلسر آغاز خواهد کرد.
⬅️به گزارش روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، در این اردوی یک هفته ای اردونشینان بشرح زیر تمرینات آماده سازی خود را تا ۱۸ شهریور پیگیری خواهند کرد:
طیبه استکی،زهره مظاهری ،فاطمه دلیر،سمیرا محمودی، مریم جعفرزاده، زهرا گزمه، رعنا نیازی، مریم حسام آبادی، کیانا کریمیان،سمیرا جلیلوند، ریزان دژآهنگ، زینب رئیسی(ورزشکار)
⬅️زینب ارگ دستانی مربی
⬅️طیبه ملکی سرمربی

  • 16:45
  • 1400/06/01
  • 5046